AVH:n aiheuttamat muutokset

Osa toipuu aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) lähes ennalleen, osalle jää pysyviä tai pitkäaikaisia oireita, jotka vaativat pitkäjänteistä kuntoutusta.

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) voi vaikuttaa sairastaneen toimintakykyyn monelle eri tavalla. Muutokset ja niiden vakavuus riippuvat siitä missä kohtaa aivoja AVH:n aiheuttama vaurio sijaitsee ja kuinka laaja se on. Puheeseen tai liikuntakykyyn vaikuttavat häiriöt ovat helposti ulkopuolisen havaittavissa, mutta esimerkiksi väsymysoireet tai keskittymisen ja toiminnanohjauksen vaikeudet eivät näy välttämättä ulospäin.

Kaikkiin toimintakyvyn häiriöihin voi kuitenkin vaikuttaa kuntoutuksella. Kuntoutuksen tarve ja pituus vaihtelevat jokaisen sairastaneen kohdalla. Pitkäkestoista kuntoutushoitoa tarvitsee noin 40 prosenttia AVH:n sairastaneista.

Lähde www.aivoliitto.fi